Plastika oštěpu Báry Špotákové

Plastika oštěpu Báry Špotákové před Střelnicí v Jablonci n. N.

Mapa realizací